Conferentie Nederland Digitaal

Het belang van digitalisering is tijdens de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren dan ook in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie vindt van 8 t/m 10 februari 2021 volledig online plaats.

We zorgen dat:

  • zichtbaar is waar digitalisering in Nederland verantwoord wérkt
  • startschoten zijn gelost om initiatieven op grote schaal uit te rollen
  • nieuwe verbindingen tussen groepen zijn gecreëerd
  • maatschappelijke discussie met publiek en politiek wordt gevoerd over maatschappelijk verantwoord digitaliseren

Meld je nu aan via deze link