Een jaar geleden heetten we u welkom op onze eerste conferentie over de Digital Society. Sindsdien is digitalisering alleen maar dieper doorgedrongen in elk aspect van ons leven. Hoe we werken, leren, gezond blijven en deelnemen aan het politieke en economische leven wordt steeds meer door digitalisering beïnvloed. Het is nu twee jaar geleden dat de Nederlandse universiteiten de krachten hebben gebundeld om samen te werken aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda.

De VSNU had de universiteiten nooit eerder gestimuleerd om op zo’n manier samen te werken: in veel opzichten is het Digital Society-programma uniek. Het Digital Society-netwerk is het afgelopen jaar zeer actief geweest. Het PhD- en postdoc-netwerk heeft een bezoek gebracht aan Estland, de “meest geavanceerde digitale samenleving ter wereld”, heeft maandelijks van gedachten gewisseld over relevante onderwerpen en heeft ontmoetingen gehad met belangrijke maatschappelijke belanghebbenden.

De programmalijn Health & Wellbeing heeft in september 2019 haar eigen succesvolle conferentie Mind Your Data georganiseerd. In zijn algemeenheid groeit de Digital Society uit tot een vertrouwd deel van het dagelijks leven, als contactpunt en als hulpmiddel, in Nederland en daarbuiten. Onze ambities stoppen hier niet: er worden in rap tempo nieuwe digitale technologieën ontwikkeld. Digitale transformaties worden gekenmerkt door verhalen over beloften en angsten, maar ze delen ingewikkelde vragen over bijvoorbeeld de inclusie en deelname van individuen, groepen en gemeenschappen. De enige manier om met dergelijke razendsnelle veranderingen om te gaan, is door een verdere samenwerking tussen disciplines en academische onderzoekers, beleidsmakers, de industrie en het maatschappelijk middenveld.

Dit e-zine is gemaakt op de dag van de conferentie, en voor de inhoud is er geput uit de ervaringen en deskundigheid van de ruim 300 deelnemers. Verder hopen we dat de conferentie u heeft geïnspireerd om samenwerkingen te zoeken met onze diverse onderzoeksgemeenschap. Als u bezig bent met een maatschappelijke uitdaging die u verder wilt verkennen met een team van onderzoekers, stuur uw idee dan voor 20 december naar Team Science. We hopen dat u een leuke en productieve dag hebt gehad op de tweede conferentie van de Digital Society. We hopen van u te horen en u op de volgende jaarlijkse conferentie in november 2020 weer te zien.

Klik hier om het e-zine over de conferentie te lezen.

Inald Lagendijk, Sally Wyatt en Maarten de Rijke
Programmacoördinatoren Digital Society