Het ‘Healthy Society & AI’ ELSA (Ethical Legal Societal Aspects) lab dat aangestuurd wordt door de Digitale Samenleving Health & Well-being groep heeft als één van de eerste ELSA labs een NL AIC Label ontvangen. Een NL AIC Label is een formele erkenning van een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Het wordt alleen vergeven aan activiteiten van hoge kwaliteit.
 
Het ELSA Lab Healthy Society & AI heeft als doel de veerkracht van (kwetsbare) burgers op een duurzame, breed geaccepteerde manier te verhogen en de (sociaaleconomische) gezondheidsverschillen te verkleinen. Gezien de enorme complexiteit van factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, wordt aan op AI gebaseerde oplossingen gewerkt die een gezonde leefstijl promoten, en de detectie, diagnose en behandeling van cardiometabole ziekten optimaliseren.
 
De AI oplossingen zullen samen met quadrupel helix partners, zoals inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid gecreëerd worden. Door de samenwerking en de focus op ethische, juridische en maatschappelijke aspecten zal de kennis over AI en gerelateerde kwesties in Nederland versterkt worden. De samenwerking zal maatschappelijk draagvlak creëren.
 

Hoogleraar Prof. Andrea Evers gaf tijdens het hybride event Mensgerichte AI op 9 juli 2021 een toelichting op het Healthy Society & AI ELSA lab. Zie hiervoor deze video (begint op 4u11min):

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht van de Nederlandse AI Coalitie in deze link.