Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen zij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.

Van agenda naar plan: hoe gaan we de ambities waarmaken?
De Versnellingsagenda onderwijsinnovatie bevatte vooral de ambities voor het hoger onderwijs, maar gaf nog niet aan hoe die ambities waargemaakt zouden worden. Onder regie van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van VSNU, VH en SURF is de versnellingsagenda uitgewerkt tot een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan beschrijft het 4-jarige programma om de ambities waar te maken.

Werving voor de uitvoering gestart
De werving van deelnemende instellingen voor de uitvoering van het Versnellingsplan is gestart op 22 mei 2018. Deze werving is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het ministerie van OCW. Daarover wordt in juni 2018 uitsluitsel verwacht.

Over het Versnellingsplan
Binnen het 4-jarige Versnellingsplan werken universiteiten en hogescholen in 8 zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT:

1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
3. Flexibilisering van het onderwijs
4. Naar digitale (open) leermiddelen
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
7. Samenwerking met EdTech
8. Gezamenlijk koersen op versnelling

Deelname aan het Versnellingsplan
Instellingen die mee willen doen aan een of meer versnellingszones van het Versnellingsplan kunnen zich aanmelden voor deelname. Alle CvB’s van hogescholen en universiteiten hebben op 22 mei 2018 een brief ontvangen met het verzoek om uiterlijk 13 september door te geven of en zo ja aan welke zones zij willen deelnemen.

Meer informatie vindt u in het Versnellingsplan en in het profiel voor aanvoerders en leden van versnellingsteams.

Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op de mogelijke deelname in de versnellingszone(s), organiseert het programmateam informatiebijeenkomsten voor medewerkers van instellingen. Deze vinden plaats op (inschrijven kan via de links):

31 mei, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel)
15 juni, van 9 tot 13 uur (met aansluitend lunch)
28 juni, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel)
23 augustus, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel)

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij SURF in Utrecht.

 

Download PDF

Leave a Reply