Artifical Intelligence schept mogelijkheden tot geautomatiseerde besluitvorming (ADM). Deze ontwikkeling leidt tot zorgen en hoop over de impact die ADM op onze samenleving kan hebben en tot een roep deze impact te onderzoeken. Een nationaal onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Amsterdam draagt hieraan bij met een survey naar de publieke kennis en percepties over ADM en AI in Nederland.

Het onderzoeksteam heeft een survey uitgezet onder een hoogwaardige steekproef van de Nederlanders bevolking om de publieke kennis, percepties, hoop en bezorgdheid rond AI te meten. Samengevat zijn de resultaten van deze survey:

  • De meerderheid van de respondenten heeft weinig kennis over Artifical Intelligence (AI) en algoritmen.
  • De grootste zorgen bestaan over AI die leidt tot manipulatie, risico’s of onaanvaardbare resultaten.
  • Er worden kansen gezien voor geautomatiseerde besluitvorming (ADM) als het gaat om zijn potentiële bruikbaarheid en voor de objectieve behandeling van burgers (bijvoorbeeld bij aanvragen van verzekeringen en hypotheken).
  • Gezondheid, justitie, handel en media en politiek worden het vaakst genoemd als voorbeelden als men nadenkt over ADM door AI.
  • Menselijke controle, menselijke waardigheid, eerlijkheid en nauwkeurigheid worden als belangrijke waarden genoemd bij het nadenken over ADM door AI

Met dit onderzoek levert het team een bijdrage aan het publieke en politieke debat over AI en levert het input voor verder onderzoek naar rechtvaardigheid in geautomatiseerde besluitvorming.

Achtergrond van het onderzoek
Het onderzoek en rapport maken deel uit van een onderzoekssamenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit. Het rapport is gebaseerd op de antwoorden van 958 respondents in een survey die is uitgezet tussen 26 juni en 4 juli 2018.

Download het rapport ‘Automated Decision-Making Fairness in an AI-driven World’ via de UvA website