Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken. Waar twintig jaar geleden het internet de wereld op zijn kop zette, zijn er nu weer nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), die onze wereld doen veranderen. Gaan we in de toekomst nog naar een echte dokter, of neemt AI de rol van diagnosticeren over? Kunnen individuele huishoudens in de toekomst door ingenieuze blockchain toepassingen hun eigen opgewekte elektriciteit aanbieden aan de consument? Dit soort vraagstukken klinken nog als een ver-van-mijn-bed-show, maar zijn dichterbij dan we denken.

U kunt zich op dit moment voorinschrijven en zet 18 november van 13:30 tot 16:30 alvast in uw agenda! Meld u aan op ecp.nl/Jaarfestival Het kick-off event van Team dutch digital delta is onderdeel van het ECP Jaarfestival.

Programma in hoofdlijnen

Het kick-off event is verdeeld in drie onderdelen. Er zal worden gestart met een talkshow, waarna in twee blokken webinars en workshops gevolgd kunnen worden. (Under Construction).

Talkshow: de rol van sleuteltechnologieën in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen
Tafelgesprek met Jeannine Peek, Fred Boekhorst en verschillende gasten over de visie en missie van Team ddd, waar staan we met digitalisering in de samenleving en wat is de rol van digitalisering in het aangaan van de verschillende maatschappelijke uitdagingen?

Online sessies eerste blok

Veilig datadelen vanuit privacy en commerciële drijfveren
Commit2Data vertelt u tijdens deze sessie waarom multi party computation relevant is voor de zorg- en agro sector.

De onbekende kansen van omscholing
Wat zijn concrete kansen voor omscholing naar ICT en Digitalisering? Aan de hand van het arbeidsmarktonderzoek ICT gaan we hier tijdens deze sessie vanuit Human Capital Agenda ICT op in.

Naar coalitie doorsnijdende samenwerking: DBC & NL AIC bundelen hun krachten
Tijdens deze paneldiscussie spreken we met experts en leiders vanuit de Dutch Blockchain Coalition en de Nederlandse AI Coalitie over hoe je relevante en kansrijke cross-overs van coalities ten behoeve van één of meerdere missiegedreven innovatiegebieden kunt maken.

Online sessies tweede blok

Realtime data processing in twee sectoren: energie en logistiek
Sprekers vanuit twee Commit2Data onderzoeksprojecten lichten toe wat voor uitdagingen zij binnen enerzijds de Energiesector en anderzijds de Logistiek tegenkomen bij het ontwikkelen van de benodigde technologie.

Future networks en services
Een telecom leverancier vertelt over hoe toekomstige netwerken veel verder integreren waardoor apparatuur nog meer onderdeel uitmaakt van het samenspel van IOT, Cloud en AI.

Geef digitaliserend MKB jouw upvote
In deze interactieve sessie maken deelnemers kennis met het nieuwe MKB upvoting systeem. Met deze nieuwe tool wordt de belangstelling voor digitaliseringsinitiatieven vanuit het MKB inzichtelijk gemaakt middels een online upvoting systeem.

Wij zien uw deelname aan het Kick-off event van Team dutch digital delta tegemoet.

Namens,

Jeannine Peek | Boegbeeld Topsector ICT
Fred Boekhorst | Directeur Topsector ICT

Bezoek de website als u meer wil weten over Team dutch digital delta.