NWO Digital Society call: matchmaking bijeenkomst op 28 maart

NWO stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie. De call for proposals sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU en is onderdeel van het innovatiecontract met de Topsector Creatieve industrie en de ICT. Op donderdag 28 maart 2019 vanaf 13.30 uur vindt een matchmaking bijeenkomst plaats in Den Haag om belangstellenden te informeren over de call en om consortiumvorming te stimuleren. Alle onderzoekers en vertegenwoordigers van publieke en private partijen die interesse hebben in de call zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Call for proposals

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Via de call for proposals ‘NWO Digital Society – de geïnformeerde burger’ is financiering beschikbaar voor onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken op het snijvlak van burgerschap, nieuwe vormen van bestuur, identiteit en participatie. De call sluit aan op de Digital Society Research Agenda van de VSNU, specifiek op de thema’s Citizenship & Democracy en Digital Cities & Communities. De programmalijnen ‘Responsible Data Science’  en ‘Safety&Security’ van deze VSNU-agenda zullen als dwarsdoorsnijdende lijnen onderdeel uit maken van de onderzoeksprojecten.

Matchmaking bijeenkomst op 28 maart

Op donderdag 28 maart 2019 organiseert NWO een matchmaking bijeenkomst met als doel belangstellenden te informeren over de call en consortiumvorming te stimuleren. De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag (Globe Meeting Center, Waldorpstraat 13a, Den Haag). Geïnteresseerde onderzoekers en vertegenwoordigers van potentiële publieke, maatschappelijke en private partners zijn van harte welkom. Tijdens de matchmaking bestaat voor deelnemers de mogelijkheid een idee of probleemstelling te pitchen en daarmee een eerste aanzet te geven tot samenwerking.

Wilt u deelnemen? Dan ontvangen wij graag uw aanmelding via digitalsociety@nwo.nl.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

13.00 Inloop
13.30 Welkom
13.35 Inleiding ‘Digital Society’  – Rathenau Instituut
13.50 Toelichting op de Digital Society Research Agenda (VSNU) – Prof. dr. Inald Lagendijk
14.05 Toelichting call for proposals (NWO)
14.15 Pauze
14.45 Matchmaking ronde1
15.30 Pauze
15.45 Matchmaking ronde 2
16.30 Afsluiting en borrel