Nieuwe datum: 25 April, 13:00 – 16:30
Globe Meeting Center, Waldorpstraat 13a, Den Haag

Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein? En omgekeerd: welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering? Bent u betrokken bij de betekenis van digitalisering voor de burger en wilt u bijdragen aan verder onderzoek over dit onderwerp? Kom dan donderdagmiddag 25 april 2019 naar de informatie- en netwerkbijeenkomst in Den Haag voor de NWO-call Digital Society – de geïnformeerde burger.

Programma

  • Toelichting op de call
  • Lezingen door Prof. dr. Inald Lagendijk (VSNU agenda over Digital Society) en Rathenau Instituut (naam spreker volgt)
  • 2 rondes matchmaking & pitches
  • Netwerkborrel

De bijeenkomst is met name bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in, of betrokken zijn bij, digitaliseringsvraagstukken.

Deelname is gratis, aanmelden is verplicht en kan tot en met 24 april. Klik hier voor registratie.