Onder de naam ACCSS (spreek uit access, ACademic Cyber Security Society) krijgt ons land een vereniging voor wetenschappers die actief zijn op het terrein van cybersecurity in Nederland, zowel in de bètarichtingen alsook vanuit de alfa- en gammawetenschappen.

De nieuwe interdisciplinaire vereniging heeft de volgende doelen:

  1. Zij fungeert als hub van het netwerk van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland;
  2. Zij fungeert als toegangspoort voor publieke en private partijen die contact willen met de cybersecurity wetenschappers in Nederland; van alfa-, bèta- en gamma signatuur; en
  3. Zij treedt op als spreekbuis en vertegenwoordiger van de cybersecurity wetenschappers in Nederland om gedeelde standpunten voor het voetlicht te brengen en inbreng te verzorgen in beleidsprocessen waar expertise over cybersecurity nodig is.

De vereniging zal zich positioneren als eenduidig en herkenbaar aanspreekpunt en als vertegenwoordiger van de wetenschap binnen het in oprichting zijnde nieuwe samenwerkingsplatform cybersecurity, dat gezien kan worden als de opvolger van dcypher.

Om de resultaten van het wetenschappelijke cybersecurity onderzoek toegankelijk te maken voor belangstellenden van binnen en buiten de wetenschap, zoals de overheid en het bedrijfsleven, zal de vereniging een website openen. De site zal een overzicht bieden van onderzoeksambities, lopend cybersecurity onderzoek en activiteiten zoals summerschools. Daarnaast zal de site laten zien welke opleidingen er in Nederland zijn in het hoger onderwijs.

Er wordt, via ledenregistratie en vaststelling van statuten stapsgewijs toegewerkt naar formele oprichting, die op 1 juli zijn beslag moet krijgen.

De initiatiefnemers,

Aiko Pras
Arno Lodder
Bart Jacobs
Bert-Jaap Koops
Bibi van den Berg (beoogd voorzitter)
Cees de Laat
Frederik Zuiderveen Borgesius
Herbert Bos
Jan Piet Barthel
Joeri Toet
Joris van Hoboken
Lokke Moerel
Marko van Eekelen
Marten van Dijk
Michel van Eeten
Sandro Etalle
Stijn Ruiter
Tanja Lange

Het ACCSS-contactadres is: info@accss.nl
Het ACCSS-webadres is: www.accss.nl

Voor vragen of inlichtingen, e-mail naar: info@accss.nl