Tijdens het VSNU-Impactfestival op 23 november 2017 presenteerden de Nederlandse universiteiten de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Minister Van Engelshoven kreeg het eerste exemplaar overhandigd door drie schrijvers van het onderzoeksprogramma, Andrea Evers, Frank van Harmelen en Harold Bekkering, en VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

digital society agenda pdfHet doel van het onderzoeksprogramma is om Nederland een internationale toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden op wereldwijde uitdagingen. De agenda richt zich op zeven thema’s: Citizenship & Democracy, Responsible Data Science, Health & Well-Being, Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Safety & Security. Expliciete aandacht is er voor de rol van data science in het oplossen van deze uitdagingen.

Het onderzoeksprogramma is uniek in Nederland: de veertien universiteiten bundelen hun krachten en zullen gezamenlijk extra onderzoekscapaciteit vrij maken en inzetten om de agenda verder uit te werken. De onderzoeksagenda bouwt voort op de eerste propositie de Digitale Samenleving.

Grote dank gaat uit naar alle wetenschappers die hebben bijgedragen aan het programma, in het bijzonder Andrea Evers, Marleen Huysman, Franciska de Jong, Liesbet van Zoonen, Harold Bekkering, Frank van Harmelen, Inald Lagendijk en Maarten de Rijke.

Download PDF

Leave a Reply