Over

De Digitale Samenleving

We leven in een digitale samenleving, waarin elk aspect van ons leven sterk wordt beïnvloed door digitalisering: onze communicatie en sociale contacten, de manier waarop we werken en leren, hoe we onze gezondheid op peil houden en hoe we deelnemen aan de politiek en de economie. Deze digitalisering belooft ontzettend veel voordelen met zich mee te brengen, zoals betere gezondheid, efficiëntere mobiliteit, efficiënt gebruik van energie en een florerend bedrijfsleven.

Er zijn echter ook complexe uitdagingen aan verbonden: nieuwe kloven op het gebied van de toegang tot en het beheer van gegevens, de betekenis van het mens-zijn in een wereld die we delen met geavanceerde kunstmatige intelligentie, en het herkennen van kennis en waarheid in een stortvloed aan informatie. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan, moeten computer- en datawetenschappers samenwerken met collega’s uit de sociale en geesteswetenschappen.

Het onderzoeksprogramma

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van de veertien universiteiten bij elkaar gebracht om samen te werken aan het beantwoorden van de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving. In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving werken zij samen en wordt Nederland ondersteund bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen.

Dataprincipes

Dataprincipes zijn concepten die essentieel zijn om de maatschappelijke uitdagingen en kansen van digitalisering te begrijpen.

DATAPRINCIPES →

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.