Ons team

Maak kennis met ons team

Anno Bunnik

Anno Bunnik

Beleidsadviseur Digitale Samenleving

Anno Bunnik (1982) is beleidsadviseur Digitale Samenleving. In dit project trekken de Nederlandse universiteiten gezamenlijk op om Nederland een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven: dat van gidsland op het gebied van mensgerichte informatietechnologie. Ons land kan zich omvormen tot levende ‘proeftuin’ waarin snel wordt geleerd hoe we nieuwe technologie optimaal laten aansluiten bij de behoeften van individuen en van de samenleving als geheel. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarin een sleutelrol. Zo’n deltaplan voor de nieuwe ‘digitale samenleving’ zal ons land sociaal, wetenschappelijk en economisch grote kansen bieden.

Anno is daarnaast als promovendus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onderzoek doet naar de invloed van Big Data en digitalisering op wetshandhavende instanties, en is co-auteur van Big Data Challenges (Palgrave Macmillan 2016). Daarvoor studeerde hij aan de Universiteit Utrecht en King’s College London. Ook werkte hij voor verscheidene onderzoekscentra en publiceerde hij voor kranten en online media over politiek en veiligheid

jascha van hoorn

Jacha van Hoorn

Programmamanager Digitale Samenleving

Jascha van Hoorn (1977) werkt sinds november 2017 bij de VSNU als Programmamanager Digitale Samenleving. Met het programma zorgen de Nederlandse universiteiten ervoor dat Nederland een koppositie kan pakken in de digitale transformatie. Kennisontwikkeling, -deling en -toepassing zijn hierbij de instrumenten. Hiervoor werken onderzoekers uit data- en mensgerichte wetenschappen van verschillende universiteiten intensief samen om complexe maatschappelijke vraagstukken met behulp van digitale middelen te helpen oplossen. Maar ook binnen de universiteiten zelf wordt er ingezet op een versnelling van innovatie van het onderwijs.

Jascha is van huis uit socioloog (Universiteit Utrecht). Zij houdt van complexe samenwerking, complexiteit in de samenleving en innovatie. Voor de VSNU werkte Jascha als directeur van Stichting Studielink aan digitalisering van onderwijs logistieke processen. Daarvoor was zij bij verschillende organisaties, in loondienst of interim manager, verantwoordelijk voor het opzetten en managen van projecten en programma’s waarbij innovatie en impact altijd een rol speelde.

wouter feldberg

Wouter Feldberg

Domeinleider Onderzoek en Valorisatie

Wouter Feldberg (1974) is domeinleider onderzoek en valorisatie. In die functie is hij secretaris van de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie en geeft hij leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de advisering over onderzoeksbeleid in brede zin, zoals de impact van de Nederlandse wetenschap op de samenleving, onderzoeksfinanciering, topsectoren, open access, wetenschappelijke integriteit, dierproeven en kwaliteitszorg in het onderzoek. Wouter is voor het onderzoeksbeleid het aanspreekpunt voor OCW, EZ, KNAW, NWO, TNO, VNO-NCW en andere onderzoeksorganisaties.

Komend jaar zal veel aandacht uitgaan naar de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda zoals aangekondigd in de Wetenschapsvisie en de consequenties daarvan voor de organisatie van NWO. Ook de internationale dossiers (onderzoeksprogramma Horizon2020) vallen in dit domein.

Wouter studeerde geschiedenis aan de VU in Amsterdam. De afgelopen negen jaar was hij werkzaam bij de Directie Onderwijs en Onderzoek van de Universiteit Utrecht als senior beleidsadviseur internationalisering, onderzoek en regionale ontwikkeling. Het laatste jaar was hij deeltijds gedetacheerd bij de Economic Board Utrecht. Daarvoor was hij programmacoördinator van het International Institute for Asian Studies aan de Universiteit Leiden.

patricia heerkop

Patricia Heerekop

Hoofd Communicatie en Public Affairs

Patricia Heerekop (1971) is hoofd Communicatie en Public Affairs bij de VSNU. Patricia’s doel is om het draagvlak voor de wetenschap te versterken. Haar stakeholders variëren van politiek tot breed publiek. De middelen die Patricia inzet, zijn divers. Zo organiseerde ze het twitterdebat over kennis en innovatie. Daarbij stond de VSNU samen op de barricaden met VNO-NCW, MKB-Nederland, TNO, KNAW, NWO en de HBO-raad. Het debat was het gesprek van de dag op twitter. Politici, CEO’s, vertegenwoordigers van adviesorganen en bekende wetenschappers spraken zich persoonlijk uit voor het belang van onderzoek. De dag erna lag bij alle Kamerleden een papieren krant in hun postvak met de achtergronden en samenvattingen. Andere middelen die Patricia inzet, zijn bijvoorbeeld het branchejaarverslag en de factsheets. Op 1 A4′ tje brengt de VSNU de standpunten van de universiteiten naar voren. Hapklare brokken voor politici en pers.

Patricia studeerde Vormgeving & Communicatie aan de Ichthus Hogeschool in Rotterdam en behaalde aanvullende vakdiploma’s tot senior communicatieadviseur. Ze ontwikkelde publiekscampagnes bij een reclamebureau. Ook was ze communicatieadviseur bij het ministerie van Economische Zaken, bij het ministerie van Justitie en bij het Innovatieplatform. Patricia volgt de master Corporate Communications aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bij de VSNU zorgt Patricia voor samenwerking en brengt ze mensen met elkaar in contact. Zo brengt ze via de het project Parlement en Wetenschap wetenschappers en Kamercommissies structureel in contact met elkaar via onder andere ontbijtbijeenkomsten. Patricia: ‘Enerzijds kunnen wetenschappers hun kennis met politici delen en de relevantie van hun onderzoek laten zien. Anderzijds gebruiken politici de wetenschappelijke kennis om hun inzet in het debat te versterken. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wat mij motiveert, is om die samenwerkingskansen te vinden en in de praktijk te brengen. Geef wetenschap de rol en het podium die het verdient’.

suzanne dil

Suzanne Dil

Communicatiespecialist

Als communicatiespecialist zorgt Suzanne ervoor dat het werk van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zichtbaar, toegankelijk en aansprekend is voor de doelgroepen met als doel om het draagvlak te vergroten voor VSNU-lobbypunten en -programma’s. Dit doet zij door op initiatief gesprekken/brainstorms met beleidscollega’s te organiseren over beleidsdoelen en hoe communicatie hieraan kan bijdragen. Dit vertaalt zij naar een communicatieplan en zet vervolgens de uitvoering op en stuur het proces aan.

Werkzaamheden: Opstellen van interne en externe communicatiecampagnes en -strategieën en doorvertalen naar activiteiten of (digitale) producten, benutten van nieuwe kansen op het gebied van online media/marketing, opstellen activatieprogramma’s van achterban (universiteiten) en kennispartners voor brede communicatie.

Suzanne heeft na haar bachelor in European Studies aan de Haagse Hogeschool en de Pre-Master in Public Administration (Universiteit Leiden) in 2013 de Master Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden afgerond. Ze werkte eerder bij PR- en communicatieadviesbureau Smith Communicatie. Zij heeft daar voor verschillende opdrachtgevers de public relations en communicatie verzorgd en evenementen georganiseerd

Blijf up to date en schrijf je in
voor de nieuwsbrief.