Zullen de veranderingen die de maatschappij nu ondergaat door de corona-uitbraak blijvend zijn? Welke veranderingen staan ons nog meer te wachten? Reken maar op een ‘New Common’, stellen vijftig Tilburgse wetenschappers in het boek ‘The New Common: How the Covid-19 Pandemic is transforming society’.

In dit boek, onder redactie van o.a. Digital Society onderzoekers Margriet Sitskoorn en Ton Wilthagen, wordt de overgang van het oude naar een ‘Nieuw Samen’ beschreven. De bundel wil een populair-wetenschappelijk inzicht geven in de effecten van de Covid-19 pandemie vanuit het perspectief van de sociale en geesteswetenschappen. Hiermee geeft de universiteit gehoor aan de oproep van het Outbreak Management Team om vanuit andere disciplines naar de effecten van Covid-19 te kijken.

Aan de orde komen de kansen en bedreigingen op het gebied van de gezondheidszorg, welzijn, jonge en oudere generaties, lokaal bestuur en participatie, en digitale technologie. Veel auteurs verwachten een versnelling van de digitale transformatie van de samenleving in de komende jaren, maar tegelijkertijd beweren ze dat een succesvolle verschuiving naar een Nieuw Samen alleen kan worden bereikt door het leven op onze planeet opnieuw te waarderen door de veerkracht van de individuele mens te versterken en door meer verantwoordelijkheden te nemen vanuit maatschappelijk perspectief.

Sitskoorn: ‘The New Common is een aanzet tot een Nieuw Samen waarin iedereen met zijn eigen talenten en expertise kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van onze samenleving. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het niet om een statisch maar om een dynamisch perspectief gaat.’

Het boek ‘The New Common: How the Covid-19 Pandemic is transforming society’ verschijnt bij Tilburg University, ISBN 978-94-6167-432-6 en is o.a. verkrijgbaar via www.openpresstiu.org