Digital Cities & Communities

Slimme steden realiseren

Digitale technologie kan bijdragen aan het creëren van infrastructuur waarmee verstedelijking, bevolkingsgroei, mobiliteit, de gevolgen van klimaatverandering en de overgang naar meer duurzaamheid in goede banen geleid kunnen worden. Door het gedrag van burgers te ‘volgen’, kunnen slimme steden de ruimte en het vervoer in de stad optimaal inrichten en de best mogelijke nuts- en gemeenschapsvoorzieningen zoals afvalinzameling en wetshandhaving realiseren. Slimme steden moeten hun burgers een veilige en leefbare omgeving bieden en optimale interactie met de omliggende landelijke gemeenschappen nastreven. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Digital Cities & Communities.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

7 februari 2024

2024 Save the date: Digitale Samenleving Conferentie

6 december 2022

Foto’s conferentie 28 November 2022

15 augustus 2022

2022 Digitale Samenleving Conferentie

MEER UPDATES →
Wetenschappers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Digital Cities & Communities:

Frits Claassen (Wageningen University & Research)

Expertise

Frits Claassen is Universitair hoofddocent, Operations Research and Logistics, Wageningen University & Research.

 

 

Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Expertise

Onderwijsdirecteur van Leiden-Delft-Erasmus Centre for Big Open and Linked Data (BOLD) Cities. Onze agenda handelt over de verantwoorde toepassing van datawetenschap ten behoeve van publieke waarden en het algemeen belang in stedelijke omgevingen. Dit kan alles inhouden van oplossingen voor slimme mobiliteit tot datagestuurde uitkeringsstelsels. Principieel werken wij samen met lokale overheden, creatieve professionals en het maatschappelijk middenveld. De SHARED-waarden zijn door ons ontwikkeld als criterium voor mensgerichte informatietechnologie en dienen in ons onderzoek om te beoordelen of en hoe de stad en haar inwoners baat hebben bij op steden gerichte datawetenschapprojecten.

Ambities

Er is een overvloed aan kleine en grote onderzoeksprojecten over de digitalisering en dataficering van steden. Veel steden afficheren zichzelf als ‘slim’, maar vooralsnog vindt er maar weinig uitwisseling plaats tussen het enorme aantal initiatieven en is er weinig inzicht in beste praktijken. Van schaling en uitbreiding is al helemaal geen sprake. Ons doel met het thema ‘Digital Cities & Communities’ van de VSNU-agenda is bestaand onderzoek, laboratoria, experimenten en try-outs te inventariseren, een ‘observatorium’ voor het volgen van toekomstig werk in te richten en mechanismen voor uitbreiden en schalen vast te stellen die relevant zijn voor alle partners van de vierdubbele helix: kennisinstituten, (lokale) overheden, de creatieve sector en het maatschappelijk middenveld.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.