Health & Well-being

Technologie inzetten om mensen langer en gezonder te laten leven

Digitale technologie kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl, het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziektes en het bevorderen van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg, zowel thuis als in instellingen. Het is belangrijk dat digitale technologieën worden ontworpen en toegepast in overeenstemming met de behoeften van eindgebruikers. Daarnaast moet het gericht zijn op het bevorderen van gelijke toegang tot de zorg en bijdragen aan het beheersen van zorgkosten. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Health & Well-Being.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

13 november 2018

Bedrijven en wetenschappers publiceren 1e aanzet voor een nationale AI-strategie

19 oktober 2018

Digital Society Conference 27 november

17 oktober 2018

‘Regering moet veel meer investeren in kunstmatige intelligentie’

MEER UPDATES →
Wetenschappers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Health & Well-Being:

Aarnout Brombacher (TU Eindhoven)

Expertise

Aarnout Brombacher, hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, is geïnteresseerd in de velddata-analyse van complexe systemen bij interactie met gebruikers en gebruikersgemeenschappen, data-analyse en de hieruit voortvloeiende modellen van ontwerpkwaliteit zoals die door de klant worden waargenomen. Toen hij zijn loopbaan aan de Technische Universiteit Eindhoven begon, richtte hij zich in zowel de vakgroep Industrial Design als de vakgroep Mechanical Engineering op kwaliteit- en betrouwbaarheidsbeheer. Hij heeft uitgebreide ervaring met verbeterprojecten voor industriële kwaliteit en betrouwbaarheid, ontwikkelingstools en analysemethoden voor dit domein. Later verschoven zijn interesses in de richting van sport, activiteit en menselijke gezondheid. Hij begon gebruik te maken van de toenemende hoeveelheid gegevens over individuele activiteit om voor meer mensen kansen te scheppen om actief te worden. Momenteel is hij lid van het Nationaal TopTeam (adviesorgaan van de overheid) voor sport en vitaliteit dat de veertien Nederlandse universiteiten op dit gebied vertegenwoordigt.

André Dekker (Maastricht University)

Expertise

Ik ben hoogleraar Clinical Data Science aan de Universiteit Maastricht en geef leiding aan de onderzoeksdivisie van MAASTRO Knowledge Engineering, die is verbonden aan de onderzoekschool voor groei en ontwikkeling GROW van de Universiteit Maastricht. Ik richt me in mijn onderzoek op drie hoofdthema’s: bouwen van infrastructuren voor het wereldwijd delen van gegevens; op basis van deze gegevens modellen ontwikkelen voor uitkomstprognoses bij kanker met behulp van machineleren; en de resultaten van deze prognosemodellen toepassen om de levens van kankerpatiënten te verbeteren. Onze wetenschappelijke doorbraak was de ontwikkeling van een leerinfrastructuur voor de uitwisseling en verspreiding van gegevens zonder dat die gegevens het ziekenhuis hoefden te verlaten. Hierdoor konden veel ethische en andere belemmeringen voor het delen van gezondheidsgegevens worden weggenomen. We hebben aangetoond dat deze aanpak in meer dan twintig kankercentra wereldwijd heeft gewerkt.

Andrea Evers (Leiden Universiteit)

Expertise

Andrea Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie en voorzitter van de vakgroep Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Na het halen van haar PhD (cum laude) ontving zij een aantal persoonlijke subsidies voor excellente onderzoekers (NWO-Veni 2004, NWO-Vidi 2009, ERC Consolidator Grant 2013, ERC Proof of Concept 2015, NWO-Vici 2017) voor haar innovatieve, interdisciplinaire en translationele onderzoek naar psychoneurobiologische mechanismen en behandelingen bij gezondheid en ziekte. Haar onderzoek kenmerkt zich door een sterke interdisciplinaire focus waarin verbindingen worden gelegd tussen sociale wetenschappen en biomedische en biowetenschappen en ook neurowetenschappen en geesteswetenschappen een rol spelen. Andrea Evers, die kan bogen op brede klinische en doceerervaring, weet in haar werk op unieke wijze fundamentele wetenschap met toegepaste wetenschap te combineren door zich te richten op zowel basisonderzoek naar psychoneurobiologie (bijv. stressmechanismen) als translationeel onderzoek naar screening en innovatieve interventies bij somatische aandoeningen (bijv. e-health tools). Ze heeft op haar onderzoeksgebied meer dan 200 nationale en internationale artikelen op haar naam staan.

Binnen het VSNU-onderzoeksprogramma De Digitale Samenleving is zij een van de nationale voorzitters van de programmalijn Health & Well-being. Haar activiteiten verbindt zij met verscheidene andere initiatieven. Zo vervult ze een boegbeeldfunctie ten gunste van de NeuroLabNL-route binnen de NWA (Nationale Wetenschapsagenda). Ook is ze een van de voorzitters van het e-Health-programma, dat binnen de LDE-samenwerking (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam) deel uitmaakt van het Medical Delta-programma. Daarnaast is ze vicevoorzitter voor de profielruimte Health, Prevention and the Human Life Cycle van de Universiteit Leiden en het LUMC. Haar onderzoek is nauw verbonden met de klinische praktijk, die zij kent vanuit haar werk als klinisch psycholoog bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC), onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Andrea heeft zeer ruime ervaring als onderzoeker en therapeut op het gebied van zelfmanagement bij uiteenlopende chronisch-somatische aandoeningen. Ze heeft een grote verscheidenheid aan algemene en specifieke screening- en behandelingsprotocollen voor aandoeningen ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd die individueel kunnen worden toegepast via het internet (e-health). Het onderzoeksprogramma voor e-Health en zelfmanagement is met name bedoeld om de gezondheidszorg voor een breed scala van patiëntengroepen te optimaliseren. Dit gebeurt door ontwikkeling, evaluatie en implementatie van online screeninginstrumenten en zelfmanagamentinterventies die op individuele behoeften kunnen worden afgestemd. Het onderzoeksprogramma omvat uiteenlopende projecten gericht op het ontwikkelen en testen van de effectiviteit van digitale screeninginstrumenten voor de selectie van risicopatiënten aan wie interventies op maat kunnen worden aangeboden (bijv. online zelfmanagementinterventies voor risicopatiënten die problemen ondervinden met hun aanpassing aan een chronische aandoening). Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende applicaties zoals apps, games, e-coaching en virtual reality.

Edith Feskens (Wageningen University & Research)

Epertise

Hoogleraar Voeding en gezondheid in de levenscyclus.

Hermie Hermens (University of Twente)

Expertise

Prof. Dr. Ir. Hermie J. Hermens deed zijn master in Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde op oppervlakte EMG-modellering, -verwerking en klinische toepassingen en werd daarna hoogleraar Neuromuscular Control aan de Universiteit Twente. Hij was de initiator en coördinator van het SENIAM-project, dat resulteerde in een algemeen geaccepteerde wereldwijde standaard voor EMG-elektrodes en hun plaatsing op de spieren, en daarmee een grote impact had.

Hermie was mede-oprichter van Roessingh Research and Development (RRD), dat is voortgekomen uit het Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCV). RCV is inmiddels uitgegroeid tot het grootste instituut op het gebied van Revalidatietechnologie en Telegeneeskunde in Nederland. Hij was ook een van de initiatiefnemers van het Centre for Care Technology Research (CCTR), waar hij momenteel directeur Technologie is. CCTR is een van de acht Centres of Research Excellence (CoRE’s) van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI).

Gaandeweg verlegde hij zijn onderzoeksgebied van revalidatietechnologie naar het combineren van biomedische technologie met ICT, voor de ontwikkeling van innovatieve monitoring en coaching op afstand voor mensen met chronische aandoeningen. In 2008 werd hij benoemd tot professor Telegeneeskunde en hoofd van de onderzoeksgroep Telegeneeskunde aan UTwente, in 2010 werd hij directeur Telegeneeskunde bij RRD en gasthoogleraar aan de Caledonian University in Glasgow.

Hermie is (mede-)auteur van meer dan 300 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en van nog veel meer congrespublicaties. Dit komt tot uiting in een hoge h-index (59). Zijn werk is inmiddels meer dan 16.000 keer geciteerd. Hij heeft drie Europese projecten gecoördineerd en deelgenomen aan meer dan 25 andere internationale projecten op het gebied van revalidatietechnologie en telegeneeskunde. In zij huidige onderzoek richt hij zich vooral op slimme automatische coachingsystemen met behulp van on-body sensing en gepersonaliseerde feedback, en intelligente contextbewuste systemen/diensten die mensen met chronische aandoeningen helpen om zelfstandig te leven.

Momenteel coördineert Hermie het H2020-project Council of Coaches, dat zich richt op een nieuwe, disruptieve manier van coaching met behulp van meerdere kunstmatige coaches en het onlangs gefinancierde Data2person-project EDIC (Exceptional and Deep Intelligent Coach). Hij is de coördinator van het UT-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Personalized eHealth Technology’. Binnen het VSNU-programma Digital Society is hij een van de nationale voorzitters van het programma Health & Well-Being.

Natasha Maurits (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Natasha Maurits is hoogleraar Klinische Neuroengineering aan de Universiteit Groningen. Haar interesses liggen bij klinische neuroengineering, met name neurodiagnostiek, multimodale neuroimaging (EEG-EMG-fMRI), computational biofluid dynamics, (r)TMS en biomedische signaalanalyse.

Heleen Riper (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Heleen Riper is hoogleraar e-Mental-Health en werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), bij GGZ inGeest (onderzoeksafdeling van een grote dienstverlener op het gebied van geestelijke gezondheid in Amsterdam) en aan de Leuphana Universiteit (onderzoekscentrum e-Mental-Health) in het Duitse Lüneburg. In de afgelopen vijftien jaar lag de focus van haar onderzoek op de ontwikkeling van interventies op het gebied van e-Mental-Health voor algemeen voorkomende psychische stoornissen en aandoeningen door middelengebruik, de toetsing van deze interventies op klinische werkzaamheid en kosteneffectiviteit, en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk. Daarnaast heeft zij onderzoek gedaan naar de vereisten en effecten van e-Mental-Health op nationale en internationale niveaus van gezondheidszorgbeleid. In het kader van haar huidige onderzoeksactiviteiten richt zij zich op innovatieve mobiele gezondheidstoepassingen, sociale media en gemengde zorg voor de preventie en behandeling van algemene psychische stoornissen. Nieuwe methodologische uitdagingen zijn onder meer de toepassing en evaluatie van mobiele ecologische kortstondige beoordelingen en interventies, ‘serious gaming’-technieken voor geestelijke gezondheidszorg en Intelligent Reasoning Systems voor modellering van de virtuele patiënt.

Margriet Sitskoorn (Tilburg University)

Expertise

Margriet Sitskoorn is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Tilburg.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.