Health & Well-being

Technologie inzetten om mensen langer en gezonder te laten leven

Digitale technologie kan bijdragen aan het bevorderen van een gezonde levensstijl, het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziektes en het bevorderen van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg, zowel thuis als in instellingen. Het is belangrijk dat digitale technologieën worden ontworpen en toegepast in overeenstemming met de behoeften van eindgebruikers. Daarnaast moet het gericht zijn op het bevorderen van gelijke toegang tot de zorg en bijdragen aan het beheersen van zorgkosten. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Health & Well-Being.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

19 juli 2021

Healthy Society & AI’ ELSA Lab ontvangt NL AIC label

3 maart 2021

Nieuwe interdisciplinaire vereniging cybersecurity van start

8 februari 2021

Digitale Geletterdheid voor Iedereen @ CNLD2021

MEER UPDATES →

Wetenschappers zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Health & Well-Being:

Hoogleraren

Aarnout Brombacher (TU Eindhoven)

Expertise

Aarnout Brombacher, hoogleraar Design Theory and Information Flow Analysis, is geïnteresseerd in de velddata-analyse van complexe systemen bij interactie met gebruikers en gebruikersgemeenschappen, data-analyse en de hieruit voortvloeiende modellen van ontwerpkwaliteit zoals die door de klant worden waargenomen. Toen hij zijn loopbaan aan de Technische Universiteit Eindhoven begon, richtte hij zich in zowel de vakgroep Industrial Design als de vakgroep Mechanical Engineering op kwaliteit- en betrouwbaarheidsbeheer. Hij heeft uitgebreide ervaring met verbeterprojecten voor industriële kwaliteit en betrouwbaarheid, ontwikkelingstools en analysemethoden voor dit domein. Later verschoven zijn interesses in de richting van sport, activiteit en menselijke gezondheid. Hij begon gebruik te maken van de toenemende hoeveelheid gegevens over individuele activiteit om voor meer mensen kansen te scheppen om actief te worden. Momenteel is hij lid van het Nationaal TopTeam (adviesorgaan van de overheid) voor sport en vitaliteit dat de veertien Nederlandse universiteiten op dit gebied vertegenwoordigt.

André Dekker (Maastricht University)

Expertise

Ik ben hoogleraar Clinical Data Science aan de Universiteit Maastricht en geef leiding aan de onderzoeksdivisie van MAASTRO Knowledge Engineering.

Kun je in één zin jouw onderzoek omschrijven?
Wij ontwikkelen infrastructuren voor big data en kunstmatige intelligentie methoden om gezondheidszorg te verbeteren.

Wat deed je voor je bij Digital Society betrokken raakte?
Ik leid een onderzoeksteam (~25 personen) wat onderzoek doet naar klinische data science in een regionale, nationale en internationale context. Ik ben ook hoofd van onderzoek en hoofd IT in een kankercentrum in Maastricht.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Ik heb niet echt een gemiddelde dag. Elke dag is anders. Ik fiets naar het werk of naar het station, want ik heb geen auto maar reis nogal wat naar vergaderingen in binnen- en buitenland en geef ongeveer 25 uitgenodigde lezingen per jaar. Ik heb geen kantoor, maar ik gebruik een flexplek wanneer ik in Maastricht of Heerlen ben met mijn onderzoeksteam, waar ik promovendi en andere wetenschappelijke medewerkers begeleid, manuscripten bekijk en beursaanvragen schrijf. ‘s Avonds en in het weekend breng ik zo veel mogelijk tijd door in het oude centrum van Maastricht met mijn vrouw en vier kinderen.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
Ik hoop te bereiken dat de samenleving beter het evenwicht begrijpt tussen risico’s van big data an KI (bijv. privacy en controle) en de voordelen (betere gezondheid en welzijn en efficiëntere gezondheidszorg).

Andrea Evers (Universiteit Leiden)

Expertise

Andrea Evers is hoogleraar Gezondheidspsychologie en voorzitter van de vakgroep Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Na het halen van haar PhD (cum laude) ontving zij een aantal persoonlijke subsidies voor excellente onderzoekers (NWO-Veni 2004, NWO-Vidi 2009, ERC Consolidator Grant 2013, ERC Proof of Concept 2015, NWO-Vici 2017) voor haar innovatieve, interdisciplinaire en translationele onderzoek naar psychoneurobiologische mechanismen en behandelingen bij gezondheid en ziekte. Haar onderzoek kenmerkt zich door een sterke interdisciplinaire focus waarin verbindingen worden gelegd tussen sociale wetenschappen en biomedische en biowetenschappen en ook neurowetenschappen en geesteswetenschappen een rol spelen. Andrea Evers, die kan bogen op brede klinische en doceerervaring, weet in haar werk op unieke wijze fundamentele wetenschap met toegepaste wetenschap te combineren door zich te richten op zowel basisonderzoek naar psychoneurobiologie (bijv. stressmechanismen) als translationeel onderzoek naar screening en innovatieve interventies bij somatische aandoeningen (bijv. e-health tools). Ze heeft op haar onderzoeksgebied meer dan 200 nationale en internationale artikelen op haar naam staan.

Binnen het VSNU-onderzoeksprogramma De Digitale Samenleving is zij een van de nationale voorzitters van de programmalijn Health & Well-being. Haar activiteiten verbindt zij met verscheidene andere initiatieven. Zo vervult ze een boegbeeldfunctie ten gunste van de NeuroLabNL-route binnen de NWA (Nationale Wetenschapsagenda). Ook is ze een van de voorzitters van het e-Health-programma, dat binnen de LDE-samenwerking (Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam) deel uitmaakt van het Medical Delta-programma. Daarnaast is ze vicevoorzitter voor de profielruimte Health, Prevention and the Human Life Cycle van de Universiteit Leiden en het LUMC. Haar onderzoek is nauw verbonden met de klinische praktijk, die zij kent vanuit haar werk als klinisch psycholoog bij het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC), onderdeel van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Andrea heeft zeer ruime ervaring als onderzoeker en therapeut op het gebied van zelfmanagement bij uiteenlopende chronisch-somatische aandoeningen. Ze heeft een grote verscheidenheid aan algemene en specifieke screening- en behandelingsprotocollen voor aandoeningen ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd die individueel kunnen worden toegepast via het internet (e-health). Het onderzoeksprogramma voor e-Health en zelfmanagement is met name bedoeld om de gezondheidszorg voor een breed scala van patiëntengroepen te optimaliseren. Dit gebeurt door ontwikkeling, evaluatie en implementatie van online screeninginstrumenten en zelfmanagamentinterventies die op individuele behoeften kunnen worden afgestemd. Het onderzoeksprogramma omvat uiteenlopende projecten gericht op het ontwikkelen en testen van de effectiviteit van digitale screeninginstrumenten voor de selectie van risicopatiënten aan wie interventies op maat kunnen worden aangeboden (bijv. online zelfmanagementinterventies voor risicopatiënten die problemen ondervinden met hun aanpassing aan een chronische aandoening). Daarbij wordt gebruikgemaakt van verschillende applicaties zoals apps, games, e-coaching en virtual reality.

Edith Feskens (Wageningen University & Research)

Epertise

Hoogleraar Voeding en gezondheid in de levenscyclus.

Hermie Hermens (University of Twente)

Expertise

Prof. Dr. Ir. Hermie J. Hermens deed zijn master in Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde op oppervlakte EMG-modellering, -verwerking en klinische toepassingen en werd daarna hoogleraar Neuromuscular Control aan de Universiteit Twente. Hij was de initiator en coördinator van het SENIAM-project, dat resulteerde in een algemeen geaccepteerde wereldwijde standaard voor EMG-elektrodes en hun plaatsing op de spieren, en daarmee een grote impact had.

Hermie was mede-oprichter van Roessingh Research and Development (RRD), dat is voortgekomen uit het Roessingh Centrum voor Revalidatie (RCV). RCV is inmiddels uitgegroeid tot het grootste instituut op het gebied van Revalidatietechnologie en Telegeneeskunde in Nederland. Hij was ook een van de initiatiefnemers van het Centre for Care Technology Research (CCTR), waar hij momenteel directeur Technologie is. CCTR is een van de acht Centres of Research Excellence (CoRE’s) van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI).

Gaandeweg verlegde hij zijn onderzoeksgebied van revalidatietechnologie naar het combineren van biomedische technologie met ICT, voor de ontwikkeling van innovatieve monitoring en coaching op afstand voor mensen met chronische aandoeningen. In 2008 werd hij benoemd tot professor Telegeneeskunde en hoofd van de onderzoeksgroep Telegeneeskunde aan UTwente, in 2010 werd hij directeur Telegeneeskunde bij RRD en gasthoogleraar aan de Caledonian University in Glasgow.

Hermie is (mede-)auteur van meer dan 300 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties en van nog veel meer congrespublicaties. Dit komt tot uiting in een hoge h-index (59). Zijn werk is inmiddels meer dan 16.000 keer geciteerd. Hij heeft drie Europese projecten gecoördineerd en deelgenomen aan meer dan 25 andere internationale projecten op het gebied van revalidatietechnologie en telegeneeskunde. In zij huidige onderzoek richt hij zich vooral op slimme automatische coachingsystemen met behulp van on-body sensing en gepersonaliseerde feedback, en intelligente contextbewuste systemen/diensten die mensen met chronische aandoeningen helpen om zelfstandig te leven.

Momenteel coördineert Hermie het H2020-project Council of Coaches, dat zich richt op een nieuwe, disruptieve manier van coaching met behulp van meerdere kunstmatige coaches en het onlangs gefinancierde Data2person-project EDIC (Exceptional and Deep Intelligent Coach). Hij is de coördinator van het UT-brede multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Personalized eHealth Technology’. Binnen het VSNU-programma Digital Society is hij een van de nationale voorzitters van het programma Health & Well-Being.

Natasha Maurits (Rijksuniversiteit Groningen)

Expertise

Natasha Maurits is hoogleraar Klinische Neuroengineering aan de Universiteit Groningen. Haar interesses liggen bij klinische neuroengineering, met name neurodiagnostiek, multimodale neuroimaging (EEG-EMG-fMRI), computational biofluid dynamics, (r)TMS en biomedische signaalanalyse.

Heleen Riper (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise
Heleen Riper is hoogleraar klinische psychologie, eMental-Health en is werkzaam aan de Vrij Universiteit Amsterdam (VU), bij GGZ inGeest (onderzoeksafdeling van een grote dienstverlener op het gebied van geestelijke gezondheid in Amsterdam) en is honorair hoogleraar Telepsychiatrie aan de Universiteit van Zuid Denemarken.

 

Kun je in een zin je onderzoek omschrijven?
Haar huidige onderzoeksactiviteiten omvat het innovatieve gebruik van ‘mobile health’, social media en blended care voor de preventie en behandeling van veel voorkomende psychische stoornissen. Nieuwe methodologische uitdagingen zijn onder meer de toepassing en evaluatie van gepersonaliseerde psychologische benaderingen, mobiele ecologische kortstondige beoordelingen en interventies en Intelligent Reasoning Systems voor het modelleren van de virtuele patiënt en therapeut op basis van big data.

Wat deed je voor bij Digital Society betrokken raakte?
In de afgelopen 20 jaar lag de focus van haar onderzoek op het ontwikkelen van eMental-Health interventies op het gebied van algemeen voorkomende psychische stoornissen en aandoeningen door middelen gebruik, de toetsing van deze interventies op klinische werkzaamheid en kosteneffectiviteit en de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk in verscheidene nationale en internationale Europese projecten. Ze heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken gepubliceerd in het domein van eMental-Health.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
Een vooruitgang van het academische domein van eHental-Health naar de volgende generatie van digitale en gezondheidszorginnovaties vanuit een persoonsgerichte en gepersonaliseerde preventie- en behandelingsbenadering voor veel voorkomende psychische stoornissen en de implementatie daarvan in routinematige zorg.

Margriet Sitskoorn (Universiteit van Tilburg)

Expertise

Margriet Sitskoorn is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Tilburg.

Programmacoördinatoren

Karen Zegers, Johan van Soest & Rianne Fijten (Maastricht University)

Karen Zegers is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht

Welke onderwerpen interesseren jou?
Mijn interesse ligt bij de implementatie van technologische en digitale innovaties met als doel de gezondheidszorg te verbeteren.

Wat deed je voor je bij Digital Society betrokken raakte?
Voorafgaand aan mijn betrokkenheid bij Digital Society heb ik binnen de radiotherapie afdeling in Maastricht (Maastro-clinic) een promotietraject afgerond met betrekking tot de visualisatie van tumor karakteristieken (bijv. zuurstoftekort) die invloed kunnen hebben op de behandeling. Vervolgens heb ik binnen het fysica innovatie team van Maastro Clinic gewerkt op het gebied van dosis gestuurde radiotherapie. Mijn meest recente ervaring was het werk als klinisch onderzoeker binnen Philips Research, waar ik een bijdrage geleverd heb aan het ontwikkelen van software oplossingen voor oncologie.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
Het Digital Society programma biedt de mogelijkheid om een netwerk te creëren waarbij we effectief samen kunnen werken en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Ik hoop dat hierdoor het potentieel van digitale innovaties beter benut kan worden, met succesvolle klinische implementaties als gevolg.

Rianne Fijten is een senior onderzoeker bij Maastro Clinic.

Kun je in een zin je onderzoek omschrijven?
Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op het verbeteren van het leven van patiënten door middel van data.

Wat deed je voor je betrokken raakte bij Digital Society?
Ik ben opgeleid tot data-wetenschapper en ben momenteel werkzaam als senior onderzoeker in de MAASTRO-kliniek op gedeelde besluitvorming, (FAIR) infrastructuur voor het delen van gegevens en predictive modeling. Daarvoor heb ik promotieonderzoek gedaan in predictive modeling om met uitgeademde adem ziekte te diagnosticeren.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Denken en schrijven over ideeën, het beantwoorden van (een heleboel) emails en het werken met mensen met een breed scala aan achtergronden (natuurkundigen, softwareontwikkelaars, onderzoekers).

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
Ik zou graag willen dat het leven van patiënten in heel Nederland op enige manier berbeterd wordt met behulp van digitale technologie. Ik heb geleerd dat technologische innovatie (met name digitale) in de gezondheidszorg moeilijk is. Ik geloof dat Digital Society kan bijdragen aan innovatie daar waar het echt een verschil kan maken.

Julia Henrich, Roos van der Vaart & Sandra van Dijk (Universiteit Leiden)

Julia Henrich is een programmacoördinator bij de Universiteit Leiden.

Welke onderwerpen interesseren jou?
Ik ben gefascineerd door de talloze manieren waarop lichaam en geest communiceren en hoe we psychologische en digitale hulpmiddelen kunnen gebruiken om onze gezondheid en welzijn te verbeteren.

Wat deed je voor je bij Digital Society betrokken raakte?
Voordat ik betrokken raakte bij Digital Society, heb ik verschillende onderzoeken uitgevoerd om een mindfulness-based behandeling te ontwikkelen voor patiënten met prikkelbare darmsyndroom (PDS) aan de Universiteit van Oxford. In grote lijnen ligt mijn expertise in de ontwikkeling van psychologische interventies voor somatische en functionele ziekten om risicofactoren te verlagen, symptomen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Een goede kop koffie tijdens het maken van een goede dag (of week-)planning, vergaderingen, e-mails, het bijwonen van seminars en workshops en tijd gereserveerd voor geconcentreerd denken en schrijven.

Wat wil je bereiken met Digital Society over vijf jaar?
Digitale hulpmiddelen bieden nieuwe manieren om de gezondheidszorg te verbeteren en kunnen mensen helpen bij het maken van gezonde keuzes. Om ervoor te zorgen dat deze tools effectief zijn voor iedereen, moeten we samenwerken in meerdere disciplines en belanghebbenden. Mijn doel is om samenwerkingen te creëren die cruciale onderzoeksfondsen veiligstellen, innovatieve e-health interventies te creëren en de implementatie ervan te verbeteren en de toegang van patiënten tot gezondheidszorgverleners te verbeteren.

 

Roos van der Vaart is universitair docent bij de afdeling Gezondheid, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden.

Kun je in één zin je eigen onderzoek beschrijven?
Ik ben betrokken bij een groot aantal projecten over digitale gezondheidszorg, die zich richten op online screening, serious gaming, mentale gezondheid en het gebruik van digitale cognitieve gedragstherapie.

Wat deed je voordat je betrokken raakte bij Digitale Samenleving?
Mijn expertise ligt op het gebied van ontwikkeling en implementatie van deze online behandelmethoden, met speciale aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie van behandelmethoden bij zowel patiënten als zorgverleners, bijvoorbeeld rekening houdend met digitale vaardigheden op het gebied van gezondheid en geletterdheid.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digitale Samenleving?
Mijn ambitie voor de Digitale Samenleving en digitale gezondheidszorg in het algemeen, is om duurzame implementatie van gezondheidstoepassingen in de dagelijkse klinische praktijk verder te ontwikkelen. We moeten de mogelijkheden van ons onderzoek en onze kennis op het gebied van digitale gezondheid gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en patiënten te ondersteunen waar dit mogelijk en gewenst is. Het Digitale Samenlevingsprogramma lijkt het perfecte platform te zijn om samen met alle partijen aan dit doel te werken.

Annemieke Witteveen & Monique Tabak (University of Twente)

Annemieke Witteveen is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Twente.

Kun je in een zin je onderzoek omschrijven? 
Ik ben werkzaam als postdoctoraal onderzoeker binnen het Personalized eHealth Technology programma van de Universiteit Twente, waar mijn focus ligt op oncologie.

Wat deed je voordat je bij Digital Society betrokken raakte?
Hiervoor heb ik Technische Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen gestudeerd, beide aan de Universiteit Twente. In 2018 heb ik mijn proefschrift over verdedigd over de personalisering van follow-up bij borstkanker op basis van het risico op terugkeer. Hiervoor heb ik verschillende (voorspellende) modellen ontwikkeld met gegevens van het landelijke Nederlandse Kankerregister. Een deel van mijn onderzoek vond plaats in de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
De Digital Society biedt een geweldige kans voor de Nederlandse universiteiten om op een eenvoudige en toegankelijke manier samen te werken. Ik hoop dat onderzoekers van verschillende universiteiten elkaar over vijf jaar zullen kennen en vinden en elkaars sterke punten zullen gebruiken om meer omvattend onderzoek te bereiden met betrekking tot eHealth en gezondheid en welzijn in het algemeen. Ook hoop ik dat meer eHealth-technologieën hun weg hebben gevonden naar de klinische praktijk.

 

Monique Tabak is een senior onderzoeker aan de Universiteit Twente.

Kun je in een zin je onderzoek omschrijven?
Ik ben een senior onderzoeker met een achtergrond als biomedisch ingenieur, aan het Roessingh Research and Development en de Universiteit van Twente. Mijn onderzoekslijn richt zich momenteel op ‘gepersonaliseerde eHealth technologie voor revalidatie’. Samen met Annemieke Witteveen representeer ik Twente voor de Digitale Samenleving.

Wat deed je voordat je bij Digital Society betrokken raakte?
Ik ben gepromoveerd op het gebruik van e-Health bij COPD patiënten om fysieke activiteit en self-management te stimuleren. Ik was, en ben nog steeds, betrokken bij diverse nationale en internationale projecten (bijv. BIONIC (H2020), InLife (H2020), Pride and prejudice (4TU)) waarin we eHealth techonologie ontwikkelen en evalueren met een multidisciplinaire aanpak, in nauwe samenwerking met zorginstellingen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Naast het doen van onderzoek, geven van college en het coördineren van onderzoeksprojecten en schrijven van aanvragen, ben ik ook een co-promotor van een aantal promotiestudenten en programmamanager van het onderzoeksprogramma over gepersonaliseerde eHealth technologie. Dit is een multidisciplinair onderzoeksprogramma tussen een aantal faculteiten waarin we onze verschillende krachten op het gebied van gepersonaliseerde eHealth technologie bundelen. Dat betekent dat ik nooit een gemiddelde werkdag heb!

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digitale Samenleving?
Ik hoop dat we met de digitale samenleving over de onderzoeksgrenzen heen, meer out-of-the box samenwerkingen kunnen aangaan om te leren van elkaar, en samen te werken aan innovaties om gezondheidszorg te personaliseren.

Brigit Klever (Rijksuniversiteit Groningen)

Brigit Klever is een programmacoördinator bij het Universitair Medisch Centrum Groningen

Wat deed je voordat je bij de Digitale Samenleving betrokken raakte?
Na mijn studie bewegingswetenschappen heb ik een aantal jaren iets totaal anders gedaan. Ik was customer experience adviseur en klachtenmanager bij een verzekeraar. Daar heb ik gemerkt wat de waarde van klantfeedback is voor het verbeteren van communicatie, producten en werkprocessen.

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?
Tijdens een gemiddelde werkweek spreek ik met enthousiaste collega’s uit het onderzoekdomein. Ik probeer onderzoekers met elkaar te verbinden, ik maak afspraken voor subsidieaanvragen, ik ga naar interessante bijeenkomsten over thema’s gerelateerd aan de digitale samenleving, en ik help collega’s bij andere projecten.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met de Digitale Samenleving?
Ik hoop dat onderzoekers die werken op het gebied van Digitale Samenleving elkaar kennen, weten waar de ander goed in is, en die kennis gebruiken om samen te werken en hun kennis en vaardigheden samenvoegen om zo een nog grotere maatschappelijke impact te maken.

Mieke Schulte (Vrije Universiteit Amsterdam)

Mieke Schulte is een postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wat deed je voor je bij Digital Society betrokken raakte?
Voor ik betrokken raakte bij Digital Society, heb ik promotieonderzoek gedaan naar de behandeling van verslaving en de neurobiologische effecten daarvan. Als onderdeel van dit onderzoek heb ik het effect van werkgeheugentraining onderzocht en het behandeleffect gemonitord met Ecological Momentary Assessment. Vervolgens ben ik werkzaam geweest als werkgroepbegeleider in het veld van Algemene Sociale Wetenschappen en als freelance scriptiebegeleider.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?
Omdat mijn functie verschillende verantwoordelijkheden bevat, ziet geen enkele dag er hetzelfde uit. Over het algemeen hou ik mij bezig met het schrijven van artikelen, verslagen of voorstellen. Ook werk ik veel samen met collega’s om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van verschillende projecten.

Wat hoop je in 5 jaar te bereiken met Digital Society?
Ik hoop te bereiken dat er meer effectieve e-health interventies ontwikkeld zijn om beter op maat gemaakte en effectieve zorg te kunnen leveren. Ook hoop dat er een hechte samenwerking is ontstaan tussen de verschillende onderzoeksgroepen of onderzoeksgebieden, maar ook tussen wetenschappelijk onderzoek en verschillende belanghebbenden.

Anouk Vermeij & Karin Gehring (Universiteit van Tilburg)

Anouk Vermeij is programmacoördinator bij de Universiteit van Tilburg.

 

 

 

 

 

Karin Gehring is onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.

Je kunt je aanmelden voor twee verschillende nieuwsbrieven:

  • Een algemene nieuwsbrief over de Digitale Samenleving
  • Een nieuwsbrief met onderwerpen die relevant zijn voor Health&Well-being

Je kunt je voor één of meerdere nieuwsbrieven aanmelden door je e-mailadres in te vullen in het betreffende veld.