Learning & Education

Leven lang leren

Technologische veranderingen zorgen ervoor dat nieuwe vormen van leren en communicatie mogelijk en noodzakelijk worden, niet alleen in iemands jonge jaren maar gedurende het hele leven. Mensen van alle leeftijden moeten hun vaardigheden blijven ontwikkelen zodat ze mee kunnen gaan met hun omgeving en de rest van de wereld. Daarom moeten formele en informele leerprocessen op de persoon worden afgestemd en effectiever worden gemaakt. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Learning & Education.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

19 juli 2021

Healthy Society & AI’ ELSA Lab ontvangt NL AIC label

3 maart 2021

Nieuwe interdisciplinaire vereniging cybersecurity van start

8 februari 2021

Digitale Geletterdheid voor Iedereen @ CNLD2021

MEER UPDATES →
Wetenschappers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Learning & Education:

Harold Bekkering (Radboud Universiteit)

Expertise

Harold Bekkering is hoogleraar Cognitieve Psychologie aan het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek bestrijkt allerlei uiteenlopende manieren van leren, variërend van sensomotorisch leren op basisniveau tot complexe vormen van sociaal leren. De laatste tijd richt hij zich op de implementatie van kennis over menselijk leren in onderwijsomgevingen.

Max Louwerse (Tilburg University)

Expertise

Max Louwerse is hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie bij de vakgroep Cognitive Science & Artificial Intelligence van de Universiteit Tilburg. Hij behaalde zijn PhD in Linguistics aan de Universiteit van Edinburgh en trad in dienst als hoogleraar bij de Universiteit van Memphis, waar hij was verbonden aan de vakgroep Psychology en het Institute for Intelligent Systems. Bij dat instituut heeft hij ook de functie van directeur vervuld. Louwerse heeft meer dan 120 artikelen gepubliceerd in tijdschriften, verhandelingen en boeken op het gebied van cognitieve wetenschap, computerlinguïstiek en psycholinguïstiek (tekst en discours, multimodale communicatie, belichaamde cognitie, medische informatica en ruimtelijk-temporele modellen). Hij is houder van twee octrooien. Louwerse was oprichter van het DAF Technology Lab, het laboratorium voor virtuele en gemengde realiteit op de campus van de Universiteit Tilburg. Hij heeft deelgenomen aan de oprichting van de Jheronimus Academy of Data Science  en was mede-oprichter van Mind Labs.

Marcus Specht (Open Universiteit)

Expertise

Door mijn achtergrond in de psychologie en technologie heb ik altijd onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen mens en techniek. Mensen in staat stellen om met behulp van technologie efficiënter, effectiever en plezieriger te leren is de grootste uitdaging in de komende eeuw van digitaal onderwijs. Ik heb vanuit een ontwerpgerichte invalshoek nieuwe mogelijkheden verkend, nieuwe technologie voor onderwijskundige toepassingen ontwikkeld en een evaluatie gemaakt van technologie waarmee mensen beter kunnen leren. Behalve op mogelijkheden om de efficiëntie van het menselijk leren te bevorderen, richt ik mij in mijn onderzoek ook op de invloed van technologie op processen met betrekking tot informatieverspreiding, onderwijsmonitoring en formatieve beoordeling, en ontwikkeling van onderwijsmateriaal.

Ambities

Mogelijkheden scheppen voor nieuwe vormen van digitaal leren en onderwijs en daarnaast begrijpen wat het beste werkt en wat in welke context essentiële kennis is voor de toekomst van het menselijk leren. Mijn doel is om op basis van een zowel integrale als gerichte onderzoeksbenadering aan te geven wat gedaan kan worden om menselijk leren zichtbaar te maken, hoe faciliterende technologieën kunnen worden ontworpen en gebouwd, en op welke wijze individuen, groepen en organisaties bij het leren beter en flexibeler kunnen worden ondersteund.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.