Work & Organisations

Ondernemingen en werknemers voorbereiden op een nieuwe economie

Digitale technologie leidt tot disruptie van markten voor producten, diensten en banen. In de maakindustrie kan intensief gebruik van data en 3D-printing leiden tot een transformatie van waarde- en productieketens en ons dichterbij een circulaire economie brengen. Automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie kunnen een revolutie in belangrijke sectoren (waaronder logistiek, detailhandel en kantoorberoepen) tot gevolg hebben. Ook kan het hierdoor nodig zijn om een nieuwe balans te vinden tussen opleiding, werk, vrije tijd en pensioen. Deze en overig gerelateerde maatschappelijke uitdagingen worden behandeld in de programmalijn Work & Organisations.

23 November 2017

Digitale Samenleving Onderzoeksagenda

8 februari 2021

Digitale Geletterdheid voor Iedereen @ CNLD2021

8 februari 2021

Conferentie Nederland Digitaal

9 december 2020

‘Kinderen vinden programmeurs socialer dan schrijvers’

MEER UPDATES →
Wetenschappers zoeken oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot Work & Organisations:

Marleen Huysman (Vrije Universiteit Amsterdam)

Expertise

Ik ben als hoogleraar verbonden aan de School of Business and Economics (SBE) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In mijn onderzoek richt ik me op de, vaak onbedoelde, gevolgen van digitale technologieën voor de manier waarop we werken en dingen organiseren. Ik doe onderzoek naar sociaal-technische methoden om te begrijpen hoe onze traditionele opvattingen over het organiseren van werk worden uitgedaagd in onze digitale samenleving. Een kenmerk van het onderzoek in mijn groep (www.kinresearch.nl) is dat we inzicht scheppen in de ontwikkeling en toepassing van digitale technologieën door onderzoek te doen naar het verloop van deze processen in de praktijk. Dat doen we in nauwe samenwerking met organisaties.

Ambities

Het is mijn ambitie om Nederland te helpen bij de ontwikkeling van een maatschappelijk verantwoorde digitale economie die draait om mensen. Om dat te bereiken streef ik naar de vorming van een onderzoeksgemeenschap bestaande uit interdisciplinaire onderzoekers die zich bezighouden met digitale innovatie op het gebied van werk en organisatie waarin mensen centraal staan. Ik zal werken aan het bevorderen van een nauwe samenwerking tussen deze academische gemeenschap en organisaties om ervoor te zorgen dat ons onderzoek vruchten afwerpt en bijdraagt tot een verantwoorde, duurzame en betekenisvolle toekomst van werk en organisatie.

Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht)

Expertise

Tanja van der Lippe is hoogleraar Sociologie van huishoudens en arbeidsrelaties bij de vakgroep Sociologie en onderzoeksschool ICS van de Universiteit Utrecht. Ze is hoofd van die vakgroep en onderzoeksdirecteur bij ICS Utrecht. Ze doet onderzoek naar de relatie tussen werk en gezin in Nederland en andere samenlevingen, waarvoor ze aanzienlijke subsidies heeft verworven van Nederlandse en Europese stichtingen voor wetenschap. Ze is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW, 2014) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW, 2013). Ze heeft uitgebreid gepubliceerd over vergelijkend onderzoek op het gebied van werk en zorg van mannen en vrouwen, tijdsbesteding en tijdsdruk, en de positie (waaronder leidinggevende posities) van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt in West- en Oost-Europese landen.

Blijf up to date: schijf je in
op onze nieuwsbrief.