De Tweede Kamer krijgt na komende de verkiezingen een vaste commissie voor Digitale Zaken. Een motie van Kamerlid Harry van der Molen c.s. die hiertoe opriep is onlangs aangenomen. Eerder had de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT) in haar eindrapport ‘Update vereist – naar meer parlementaire grip op digitalisering’ opgeroepen voor het instellen van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken, met ingang van de volgende kabinetsperiode.

Verscheidene wetenschappers van het VSNU-programma Digitale Samenleving gaven in een eerder stadium input aan de tijdelijke commissie in twee dialoogsessies. Aan deze sessies namen zowel datawetenschappers als collega’s uit de sociale en geesteswetenschappen deel om het belang van digitalisering voor samenleving en parlement te benadrukken. De wetenschappers riepen op om de tijdelijke commissie om te vormen tot een vaste en dat is nu gelukt.

Programma-coördinator Sally Wyatt: “We zijn verheugd over deze ontwikkeling. Het is van groot belang dat de inzichten vanuit verschillende disciplines samenkomen in het politieke debat over zo’n complex fenomeen als digitalisering. We zien uit naar verdere samenwerking met de commissie.”

Onderzoeksprogramma Digitale Samenleving heeft tot doel bij te dragen aan het publieke en maatschappelijke debat over digitalisering en de impact daarvan in de samenleving. Gezamenlijk wensen de universiteiten bij te dragen aan de doelstelling dat Nederland op termijn gidsland wordt in de mensgerichte informatietechnologie. Onder de vlag van Parlement & Wetenschap was een brug geslagen tussen de onderzoekscommissie en het VSNU-programma.