Vandaag heeft de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) haar eindrapport ‘Update vereist – naar meer parlementaire grip op digitalisering’ overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. De TCDT heeft in juli vorig jaar de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. De tijdelijke commissie Digitale toekomst is tot de conclusie gekomen dat dit zou moeten beginnen met het instellen van een vaste Kamercommissie Digitale Zaken, met ingang van de volgende kabinetsperiode.

Verscheidene wetenschappers van het VSNU-programma Digitale Samenleving gaven input aan de commissie in twee dialoogsessies. Aan deze sessies namen zowel datawetenschappers als collega’s uit de sociale en geesteswetenschappen deel. Daarnaast nam DiSa-coördinator prof. Inald Lagendijk (TUD) zitting in de klankbordgroep van de parlementaire onderzoekscommissie en werden factsheets geproduceerd voor de commissieleden. Onder de vlag van Parlement & Wetenschap was een brug geslagen tussen de onderzoekscommissie en het VSNU-programma Digitale Samenleving.

De Digitale Samenleving heeft tot doel bij te dragen aan het publieke en maatschappelijke debat over digitalisering en de impact in de samenleving. Gezamenlijk wensen de universiteiten bij te dragen aan de doelstelling dat Nederland op termijn gidsland wordt in de mensgerichte informatietechnologie.